Opleiding

AMV opleiding

Een unieke basiscursus muzikale vorming:

 

Elk schooljaar start een éénjarige cursus algemene muzikale vorming voor meisjes en jongens vanaf ongeveer 7 jaar. Naast ritmische en melodische solfège wordt veel aandacht besteed aan houding, stemvorming en ademhalingstechniek. Alle leerstof is gericht op het leren zingen en het ontwikkelen van een goed en gezond stemgebruik.

 

Normaal duurt een dergelijke cursus twee jaar, maar de Koorschool Noord Nederland biedt een methode waarbij kinderen de cursus in één jaar kunnen volgen. Zij doen dat in de meeste gevallen met een partner van gelijke stemhoogte. De rol van muzikale partner kan worden ingenomen door de moeder, maar een oudere zus of bijvoorbeeld de oppas is ook van harte welkom. De methode is echter zo opgezet dat meisjes en jongens ook zelfstandig de lessen kunnen volgen (dus zonder muzikale partner).

 

De cursus richt zich op het samen zingen en spelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een cymbaal. Meisjes en jongens – cymbalisten genoemd – maken aldus op een vlotte en speelse manier kennis met maat, ritme, het notenschrift en eenvoudige muziektermen. De aanpak is motiverend en vormend. De cymbalisten krijgen eenmaal per week een les van 40 minuten. 

 

De kosten voor de éénjarige basiscursus bedragen: € 215,-

inclusief huur van cymbaal en koffer (het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen)

B-koor

Doorstroming

 

Na de basiscursus kunnen meisjes en jongens doorstromen naar het opleidingskoor van de Roden Girl Choristers of het opleidingskoor van het Roder Jongenskoor . Hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het muzikaal voorstellingsvermogen en het musiceren in groepsverband. In dit tweede opleidingsjaar komen veel Engelstalige muziekstukken aan de orde. De lessen, gericht op het ontwikkelen van een goede zangtechniek, solfège- en ritmeontwikkeling, worden ook voortgezet.

 

In vervolg op het B-koor (opleidingskoor) kunnen getalenteerde meisjes en jongens na een overbruggingsperiode van drie tot vijf maanden doorstromen naar de Roden Girl Choristers of naar het Roder Jongenskoor. Meisjes en jongens in deze concertkoren krijgen tevens de mogelijkheid een solistenopleiding te volgen. Hoewel niet iedereen een beroepszanger zal worden, is het goed leren omgaan met het unieke instrument ‘de stem’ van grote waarde. 

 

Geef uw zoon of dochter de kans om:

 

de mogelijkheden van zijn of haar stem te ontdekken

de spreekstem als instrument optimaal te leren gebruiken

de eigen muzikaliteit te ontdekken en te ontwikkelen

plezier te beleven aan het samen muziek maken

les te krijgen van vakbekwame muziekpedagogen

gevormd te worden in het samenwerken met andere kinderen

zelfvertrouwen te kweken

kennis te maken met de grote muziek van onze Westerse cultuur

podiumervaring te krijgen

onvergetelijke indrukken op te doen

Concertkoor

Het meisjeskoor, de Roden Girl Choristers, bestaat sinds september 2000 en telt ongeveer 23 meisjes in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Het koor maakt deel uit van Stichting Koorschool Noord Nederland. Deze dynamische groep meiden, onder leiding van hun dirigente Sonja de Vries, heeft zich inmiddels een klinkende reputatie verworven.

 

Het koor kent twee elkaar opvolgende opleidingsklassen; allereerst de cymbalistenklas, waar meisjes één jaar lang een algemene muzikale vorming krijgen en zanglessen volgen. Daarna het opleidingskoor (B-koor),  waarin zij leren in koorverband te zingen en de eerste concertervaring opdoen. Na een intensieve vocale training  kunnen meisjes vervolgens auditie doen voor het concertkoor (A-koor).  Het koor is in Engelse stijl opgedeeld in twee groepen: de Cantoris en de Decani. Het doel van de Roden Girl Choristers is om referentiepunt te zijn voor meisjeskoorzang in Nederland. Het koor musiceert op een semiprofessioneel niveau en heeft een plaats op de belangrijkste concertpodia in heel Nederland en in het buitenland. Kenmerkend voor de choristers is hun geweldige inzet om kwaliteit te leveren. Voeg hier een flinke dosis gezelligheid en een frisse uitstraling aan toe en er ontstaat de slogan: ‘where friends commit to quality’. De Roden Girl Voices, een aantal van de oudste solisten, zingen vooral meerstemmige a capella muziek.

 

 
 

Kenmerkend voor de choristers  is hun geweldige inzet om kwaliteit te leveren. Voeg hier een flinke dosis gezelligheid en een frisse uitstraling aan toe en er ontstaat de slogan: where friends commit to quality. Met ongeveer 20 concerten per jaar en concertreizen in binnen- en buitenland bereiken de Roden Girl Choristers een grote schare enthousiaste toehoorders. Het koor heeft radio- en televisieopnames gemaakt voor Radio 4, IKON en de EO. Wat repertoirekeus betreft vormt de Anglicaanse koortraditie een onuitputtelijke bron van inspiratie. Om deze reden organiseren we momenteel een tweede studiereis naar Cambridge en omgeving (2015). Masterclasses door collega-dirigenten van koren in Engeland vinden met enige regelmaat plaats. De vaste begeleider van het koor is organist Sietze de Vries. 

 

Momenteel repeteert het koor twee keer per week in de Kapel van Nieuw Roden: dinsdags: 17:00 - 18:00 uur; vrijdags: 17:00 - 18:15 uur