Stichting / Contact

Stichting Koorschool Noord Nederland


De Stichting Koorschool Noord Nederland behartigt de belangen van het Roder Jongenskoor en de Roden Girl Choristers. Wij zijn een stichting, geen commerciële organisatie.

 
De Koorschool stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder de koorzang. Kwaliteit is daarbij de kern! De koorschool streeft ernaar onderscheidend te zijn, ontwikkelingsgericht te werken met een groot commitment van ouders en anderen.


 
 
Kwaliteit is de kern
De Koorschool streeft naar het bereiken van minimaal een semi-professioneel niveau van musiceren. We willen getalenteerde kinderen daarmee de gelegenheid geven zich op muzikaal gebied optimaal te ontplooien. Ze moeten zonder problemen door kunnen stromen naar het conservatorium. Om de kwaliteit hoog te houden wordt veel energie gestoken in werving en scholing van jongens en meisjes.
 
Onderscheidend
De Koorschool onderscheidt zich door vast te houden aan de Anglicaanse traditie. De koren van de Koorschool zijn opgebouwd naar Engels voorbeeld. De Engelse traditie wordt verder zichtbaar in repertoire, klankopbouw, presentatie en stijl. Om deze traditie vast te kunnen houden en te voeden, onderhouden we zoveel mogelijk contacten met Engelse collega’s en maken we concertreizen naar Engeland. Verder wordt naast de Anglicaanse traditie ook gewerkt in een breder scala aan klassieke genres, waaronder natuurlijk de Mattheus Passion.
 
Ontwikkelingsgericht
De Koorschool heeft een eigen methode voor het muziekonderwijs ontwikkeld. Dit stelt ons optimaal in staat jonge kinderen een stevige basis te geven, zodat ze hun muzikale talent optimaal kunnen ontplooien.
 
Commitment
De Koorschool hecht veel waarde aan de onderlinge betrokkenheid van leden en hun ouders. Dat stelt ons in staat om een veilige omgeving te vormen waarin talent tot bloei kan komen. De leiding en de ouders – professionals en vrijwilligers - werken hiervoor nauw samen. Een ontwikkeling die we constant voeden. Daarnaast streven we naar betrokkenheid van het publiek en de pers, sponsors en donateurs. Samenwerking vormt de basis voor het welslagen van het vele werk binnen de Koorschool. 

Bestuur en dagelijkse leiding

  • Voorzitter                                          Hendrik Steller                    hendriksteller@live.nl
  • Penningmeester                                Elsbeth Vonkeman              elsbethvonkeman@gmail.com
  • Secretaris                                       
  • Bestuurslid                                        Rintje te Wies                     r.a.te.wies@gmail.com
  • Bestuurslid                                        Marion Schulte                    peper54@hetnet.nl
  • Artistiek leider                                   Sonja de Vries                     sonjavanderlinden@hotmail.com
  • Zakelijk leider                                    Ina Mulder                           rjkgc.zakelijk@gmail.com   

 

Contactgegevens


Postadres:

Postbus 144

9300 AC Roden

 

Bezoekadres:

De Kapel

Terheylsterweg 1

9311 PZ Nieuw Roden

 

Email: info@rodengirlchoristers.nl

Email zakelijk: rjkgc.zakelijk@gmail.com

 

Telefoon: 06 29 44 66 94 - Sonja de Vries / Artistiek leider

                06 44 10 81 92 - Ina Mulder / Zakelijk leider

 

Bank : voor contributies, lesgelden en donaties

NL74INGB0003156135 t.n.v. St. Koorschool Noord Nederland 

 

Bank: voor concertvergoedingen, subsidies

NL44RABO0104769254 t.n.v. St Koorschool Noord Nederland

 

Handelsregister: Kamer van Koophandel Meppel 41019825

 

Volg ons op Facebook